Site-ul www.districtsonor.ro („Site-ul”) este administrat de Asociatia Operatiunea Zambet („noi”).
Suntem o asociatie înregistrată în localitatea Otopeni, Str Ion Luca Caragiale nr 52 B, judetul Ilfov, cu cod unic de înregistrare 44554687, România. Puteți să ne contactați prin e-mail la: office@districtsonor.ro
 
Acestea sunt termenii și condițiile  („Condițiile”), care se aplică end-userilor (utilizatorilor finali) în momentul utilizării site-ului. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului web, sunteți de acord în mod expres cu aceste condiții, care se actualizează periodic. Dacă acesta nu este cazul, nu acceptați să respectați Condițiile, nu puteți utiliza sau accesa site-ul iar noi vom avea dreptul să restricționăm sau să împiedicăm accesul dumneavoastră pe site. Dacă există ceva pe care nu îl înțelegeți, vă rugăm să trimiteți orice întrebare sau problemă prin e-mail la: office@districtsonor.ro


1 OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ
1.1 Nu veți:
• Utiliza site-ul (sau orice parte a acestuia) pentru orice scop ilegal și sunteți de acord să îl utilizați în conformitate cu legile relevante;
• Încărca sau transmite prin intermediul site-ului (i) orice virusuri de calculator, viruși macro, cai troieni, viermi, roboți, bombe logice sau orice altceva proiectat pentru a interfera, întrerupe sau distruge procedurile normale de operare alea unui computer; Orice material care este defăimător, ofensator sau are un caracter obscen, amenințător sau care poate provoca neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă;
• Utiliza orice robot, păianjen, cititor offline, aplicație de căutare/recuperare a site-urilor sau alt dispozitiv, instrument sau proces manual/automat pentru a prelua, indexa sau pentru a reproduce sau eluda în orice mod structura de navigare ori prezentare a Site-ului, inclusiv a conținutului său, mai ales orice cu privire la codurile CAPTCHA afișate pe Site. Operatorii de motoare de căutare pot utiliza painjeni pentru a copia materiale de pe Site cu singurul scop și numai pentru a crearea de indicatori de căutare, accesibili publicului, pentru materiale dar nu și cache-uri sau arhive de astfel de materiale. Putem revoca această excepție în orice moment;
• Utiliza orice software sau sistem informatic automatizat pentru a căuta, rezerva, cumpăra sau obține în alt mod bilete, coduri promoționale, bonuri, carduri cadou sau orice alte articole care pot fi disponibile pe Site, inclusiv trimiterea de informații de la computer-ul dumneavoastră la un alt computer în care un astfel de software sau sistem este activ;
• Lua orice acțiune care impune sau poate impune (la discreția noastră) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre;
 
1.2 Sunteți de acord ca în cazul în care aveți vreun drept, revendicare sau acțiune împotriva oricărui end-user (utilizator final) al Site-ului care pot rezulta din utilizarea celui din urmă, veți urmări un astfel de drept, revendicare sau acțiune idependent și fără a recurge la noi.


2 DREPTURILE NOASTRE
Ne rezervăm dreptul de a:
• Modifica sau retrage, termporar sau permanent, Site-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare și dumneavoastră confirmați că nu vom fi răspunzători sau dvs. sau unei terțe părți pentru modificarea sau retragerea site-ului; și/sau
• Modifica uneori aceste condiții. Utilizarea continuă a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia) ca urmare a unei astfel de modificări va fi considerată drept acceptarea unei astfel de modificări. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod regulat dacă condițiile au fost modificare . Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare a condițiilor, atunci va trebui să vă opriți imediat din utilizarea Site-ului.
• Monitoriza orice activitate și conținut asociat Site-ului. Putem investiga orice încălcare a acestor Condiții sau plângeri legate de site și să luăm orice acțiune pe care o considerăm potrivită (care ar putea include, dar nu se limitează la, emiterea avertismentelor, suspendarea, încheierea sau atașarea unor condiții referitoare la accesul și/sau eliminarea oricărui material de pe Site).
2.2 Ne vom strădui într-o manieră rezonabilă să menținem site-ul. Uneori pe Site pot apărea modificări. Nu veți fi eligibil pentru nicio compensație, deoarece nu puteți utiliza nicio parte a site- ului, din cauza unui eșec, suspendarea sau retragerea întregii sau a unei părți a site-ului, din orice motiv.


3 DATE CU CARACTER PERSONAL
Respectăm datele dvs. personale și prelucrăm orice date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați, în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Prin Site-ului nostru sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.


4 LEGĂTURI CU ALTE SITE-URI
Putem oferi legături către alte site-uri sau resurse. Recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea unor astfel de site-rui sau resurse externe și că nu suntem responsabili sau răspunzători în mod direct sau indirect pentru practicile de confidențialitate sau conținutul (inclusiv conținutul eronat sau defăimător) prezente pe astfel de site-uri, inclusiv (fără limitare) orice reclame, produse, alte materiale sau servicii care nu sunt disponibile pe aceste Site- uri sau resurse și nici pentru daune, pierderi sau infracțiuni cauzate sau presuspe a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe astfel de site-uri sau resurse externe.


5 ACCESIBILITATE
Ne asumăm responsabilitatea pentru a face accesibile conținutul web și software-ul. Site-ul Web se angajează să asigure accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și să respecte standardele actuale de accesibilitate, inclusiv cele definite de Ghidul de accesibilitate a conținutului Web W3C. Mulți utilizatori de Internet cu dizabilități găsesc site-uri dificil de utilizat pur și simplu din cauza modului în care sunt proiectate. Site-ul Web a fost conceput astfel încât să fie cât mai accesibil posibil și să fie compatibil cu tipurile de tehnologie adaptivă utilizată de persoanele cu dizabilități, inclusiv cititoare de ecran.


6 LIMITAREA RĂSPUNDERII
6.1 În timp ce vom depune eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații pe care le plasăm pe site, nu oferim nici o garanție, expresă sau implicită în legătură cu exactitatea acesteia.
6.2 Site-ul este furnizat pe baza ideii „așa cum este” și „la fel de disponibil”, fără nici o reprezentare sau aprobare. Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nicio garanție de niciun fel, expres sau implicit, în legătură cu site-ul Web, sau cu produsele sau serviciile oferite pe site, fie prin noi, fie în numele nostru inclusiv descărcări gratuite de software), inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare, compatibilitate, securitate, exactitate, condiție sau exhaustivitate sau orice garanție implicită care decurge din cursul de tranzacționare sau utilizare .
6.3 Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții detalii separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nici o garanție că site-ul web sau produsele sau serviciile oferite pe site, indiferent dacă este vorba de noi sau în numele nostru (inclusiv descărcări gratuite de software) să fie neîntreruptă, în timp util, securizată sau fără erori, defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care o face disponibilă sau produsele sau serviciile oferite pe site-ul nostru, fie prin noi, fie în numele nostru, fără viruși sau bug-uri sau sunt pe deplin funcționale, corecte sau fiabile. Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru eventualele pierderi de conținut sau materiale ca urmare a încărcării sau descărcării de pe site.
6.4 Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din Condiții, nimic nu vă va limita drepturile de consumator în conformitate cu legislația română.
6.5 Recunoașteți că nu putem garanta și, prin urmare, nu vom fi în niciun fel răspunzători pentru securitatea sau confidențialitatea site-ului și pentru orice informații furnizate sau preluate de pe site de către dvs.
6.6
Sub rezerva clauzei 6.7, nu vom fi răspunzători în contract (inclusiv, fără a se limita la neglijență) sau în alt mod pentru:
(a) orice pierderi economice care includ, fără a se limita la pierderea veniturilor, a profiturilor, a contractelor, a economiilor sau a economiilor anticipate); sau
(b) orice pierdere de bunăvoință sau reputație;
(c) orice pierderi speciale sau indirecte sau indirecte, oricare ar fi acestea; în orice caz, dacă aceste pierderi s-au aflat sau nu în contemplarea fiecăruia dintre noi la data la care a survenit evenimentul care a dat naștere pierderii.
6.7 Nici o prevedere din Condiții nu va exclude sau nu va limita răspunderea noastră pentru moartea sau vătămarea corporală rezultată din neglijența noastră sau a servitorilor, agenților sau angajaților noștri sau orice răspundere în delictul de înșelăciune.


7 PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTUL DE UTILIZARE
7.1 Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din toate materialele sau conținutul conținut în cadrul site-ului web vor rămâne în permanență proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Aveți permisiunea de a utiliza acest material numai după cum v-ama autorizat în mod expres.
7.2 Recunoasteti si sunteti de acord ca materialele si continutul continut in site-ul web sunt puse la dispozitie doar pentru uz personal si non-comercial si ca puteti sa descarcati astfel de materiale si continut pe un singur hard disk de calculator in acest scop. Orice altă utilizare a materialelor și conținutului site-ului este strict interzisă. Sunteți de acord să nu copiați, să reproduceți, să transmiteți, să publicați, să afișați, să distribuiți, să difuzați, să vindeți, să licențiați, să exploatați sau să creați lucrări derivate din astfel de materiale și de conținut.
7.3 Cu excepția datelor cu caracter personal, orice informații pe care le transmiteți site-ului, fie prin comentarii, fie prin intermediul oricărei camere de chat sau altfel, nu vor fi tratate confidențial și recunoașteți că putem utiliza astfel de informații în orice scop care face obiectul acestor condiții.


8 GENERAL
8.1 Dacă o parte a condițiilor este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de aceste condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi din Condiții rămase.
8.2 Aceste Conditii (asa cum sunt modificate din timp în timp) contin intreaga intelegere si intelegere intre noi in legatura cu toate chestiunile la care se refera aici si inlocuiesc orice acord prealabil scrise sau orale intre noi in legatura cu asemenea probleme. Nici o explicație orală sau informații orale oferite de oricare dintre noi nu vor modifica interpretarea acestor condiții. Confirmați că, acceptând să va conformati acestor condiții, nu v-ați bazat pe nici o reprezentare care nu este inclusă în mod expres aici și sunteți de acord că nu veți avea nici un remediu în legătură cu orice denaturare care nu a devenit termen al acestor condiții. Totuși, nimic din aceste condiții nu exclude răspunderea pentru orice declarație sau faptă frauduloasă.
8.3 Condițiile vor fi reglementate exclusiv și interpretate în conformitate cu legea Romaniei, ale carei instanțe va avea jurisdicție exclusivă în orice litigiu, cu excepția faptului că avem dreptul, la discreția noastră, de a începe și de a continua procedurile în jurisdicții alternative. Site-ul este controlat de noi în România. Nu facem nici o declarație conform căreia site-ul Web este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte țări.